CHOPTA – JOSHIMATH – AULI

1st Day : Haridwar to Ukhimath (N.S)

2nd Day : Ukhimath to Joshimath via Chopta (N.S)

3rd Day : Joshimath to Auli & back Joshimath (N.S)

4th Day : Joshimath to Rudra Prayag (N.S)

5th Day : Rudra Prayag to Haridwar

book_now