NAINITAL – HARIDWAR – MUSSOORIE

1st Day : Haridwar to Nainital (N.S)

2nd Day : Nainital Local Sight Seeing (N.S)

3rd Day : Nainital to Haridwar (N.S)

4th Day : Haridwar to Mussoorie (N.S)

5th Day : Mussoorie Local sight Seeing (N.S)

6th Day : Mussoorie to Haridwar

book_now